BYSENIOR.DK


En platform for viden, udvikling og projekter for alle, 
der arbejder for mere aldersvenlige byer.  OM BYSENIOR.DK

Bysenior.dk formidler viden om byboere 65+ og deres brug og oplevelser af byens rum, lokalområder og tilbud på baggrund af et projekt gennemført med støtte fra Den Almene Forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Formålet med bysenior.dk er at dele og videreudvikle denne viden sammen med andre professionelle, der arbejder med aldersvenlige byer. 

Læs om projektets baggrund.

MØD BYSENIORER

I seks temaer formidles kvalitative indsigter i forskellige byseniorers hverdagsliv og deres oplevelser af og muligheder ved at bo i byen.      

Temaerne er baseret på kvalitative casestudier i to store byer og resultater fra en kvantitativ spørgeundersøgelse med 800 borgere 65+ i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. 

Mød byseniorer i seks temaer


PLANLÆG ALDERSVENLIGE BYER

Prognoser har længe vist en udvikling i befolkningen mod stadigt flere ældre. Hvad kræver det af omstilling, tilpasning og nytænkning i byer og bysamfund?        

Her beskrives fire udvalgte indsatsområder i aldersvenlige byer.

Læs om aldersvenlige byer


SE TRE KONCEPTER

Med afsæt i de kvalitative casestudier og anden kendt viden er der i projektet udviklet tre konceptidéer gennem en struktureret designproces. 
 
Koncepterne præsenteres her både til inspiration og som opfordring til at samarbejde om videreudvikling og realisering. 

Se Klubhus, Kulturven og Bypanelet.


SKAB SELV MERE VIDEN

Bysenior.dk er baseret på et videns- og udviklingsforløb med flere faser og plads til at eksperimentere og lære. 

Her deles kortfattet nogle af de spørgsmål og metoder, der har åbnet, informeret og drevet projektet undervejs.

Hent inspiration og tips.


KONTAKT NETVÆRK

Mød de personer, som har bidraget til projektet og platformen – og bliv selv en del af netværket. 

Mød personer og kontakt netværk.
Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk