OM BYSENIOR.DK

HVORFOR 

Projektet er iværksat for at stille skarpt på den voksende seniorbefolkning, der bor i – og tilflytter – de store danske byer. Udviklingen kræver fokus og fremsyn hos bykommuner, der skal planlægge bæredygtig omstilling af fysiske, sociale og økonomiske strukturer til et befolkningsbillede i forandring.

En forudsætning for at kunne planlægge med fokus på flere byboere 65+ er naturligvis viden. Og den er sparsom, tiltrods for en udvikling, der længe har været kendt. Formålet for projektet bag bysenior.dk har derfor været at skabe ny viden om seniorers hverdagsliv i byen og deres brug og oplevelser af byens rum, lokalområder, tilbud og fællesskaber. Platformen er etableret for at dele og videreudvikle denne viden og de indsatsområder, som de afføder, sammen med andre professionelle, der arbejder med aldersvenlige byer.  

HVEM

Projektet er initieret og ledet af Nueva på baggrund af mange års erfaringer og viden fra byudvikling, velfærdsteknologi, borgerinddragelse og almene boligområder. Flere har bidraget, udviklet og inspireret projektet undervejs. Find dem under  Kontakt og deltag.    

Bysenior.dk er lanceret i maj 2017 med støtte fra  Den Almene Forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


HVORDAN

I 2016 har 17 seniorer m/k mellem 65 og 82 år generøst ladet sig interviewe, givet rundvisninger i deres hjem og nærmeste omgivelser i henholdsvis ydre Frederiksberg, Aarhus Midtby og det nye havneområde Aarhus Ø. De bor i en blanding af almene, ejer- og lejelejligheder.

Herudover har seniorer og andre byboere ladet sig observere på flere lokaliteter i København: Ørstedsparken, Israels Plads og ved Torvehallerne – alle tæt på Nørreport Station – samt på pladser og gader i forbindelse med Nørrebroparken og den såkaldte Superkile-strækning på Nørrebro.
På baggrund af de kvalitative casestudier blev der i februar 2017 gennemført en kvantitativ spørgeundersøgelse med 800 borgere 65+ i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Undersøgelsen er gennemført af Nueva og Alectia med støtte fra Realdania og dataindsamling af TNS Gallup.
Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk