KONTAKT OG DELTAG

BYSENIOR.DK ER EN NY PLATFORM FOR NETVÆRK, VIDEN OG INITIATIVER. 

Lad os høre fra dig, hvis du er interesseret i samarbejde, vil høre mere om projektet eller hvis du arbejder med aldersvenlige byer og vil være en del af netværket.


Caroline Beck

Ansvarlig for at udvikle og gennemføre det samlede projekt om Bysenior og bysenior.dk. 

Kontakt Caroline, hvis du har spørgsmål om Bysenior, er interesseret i samarbejde, vil dele eller udveksle viden og udvikle nye indsatser og initiativer relateret til byseniorer og aldersvenlige byer.

Har mange års erfaring med byudviking, velfærdsteknologi, borgerinddragelse og boligområder.

Uddannet kulturanalytiker og arbejder som seniorrådgiver med virksomheden Nueva.

Se pressemeddelelse udsendt i samarbejde med Realdania, maj 2017

Læs blogindlæg Skab byer af blive gamle i sammen, nov. 2017 på Alder 3.0

Eller læs en kortere version fra dec. 2017 på Altinget her

Se også debatindlæg om byers klargøring til urbane seniorer her

caroline@nueva.dk
+ 45 29 49 95 95 
nueva.dk 


Anders Erlendsson

Design- og koncepudvikler for Bysenior og bysenior.dk. 

Selvstændig interaktionsdesigner, der tager udgangspunkt i menneskers udfordringer/potentialer, relationer og interaktioner.

Anders interesserer sig for spændingsfeltet mellem det analoge og digitale, og for hvordan de to verdener kan supplere hinanden i skabelsen af nye produkter, services og software.

info@sson.dk
+ 45 28 70 49 52
indsigt.design
Jakob Bøjen

Sparringspartner i udviklingen af projektet og bysenior.dk.

Er ansvarlig for spørgeskemaundersøgelsen om det gode udeliv 65+ gennemført med støtte fra Realdania.

Jakob har stor viden om strategi, analyse samt bolig- og byudvikling fra ansættelser i en kommune, et alment boligselskab, som selvstændig og senest som markedschef hos Alectia under arbejdet med Bysenior.

Kærligheden til nye projekter om bolig- og byudvikling er stor, så tag endelig kontakt.

jakob@boejenconsult.dk
Find Jakob på LinkedIn 


Klavs Odgaard Christensen

Specialkonsulent i Center for Bolig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har støttet projektet bag bysenior.dk.

Styrelsen ligger under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Styrelsen sætter rammerne for dansk byggeri og fremtidens bygninger og har myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Almene ældreboliger er den næststørste gruppe af almene boliger. I hele landet er der ca. 48.000 almene ældreboliger, herunder plejeboliger, som opføres og drives af almene boligorganisationer, selvejende institutioner og kommuner.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for moderne og tilgængelige boliger for ældre. Der er fortsat behov for at bygge nye almene boliger, herunder nye almene ældre- og plejeboliger med god handicaptilgængelighed. Der er gjort en stor indsats for at gøre det almene boligbyggeri tilgængeligt for ældre og personer med handicap. I den seneste boligaftale fra 2014 blev det besluttet at styrke denne indsats, hvorfor der blev afsat yderligere midler hertil.
 
I Demenshandlingsplanen 2025 er der bl.a. fokus på et demensvenligt samfund, hvilket betyder, at de fysiske rammer, herunder for plejeboliger, er indrettet således, at de rummer demensramtes behov, da det kan bidrage til større livskvalitet.

koc@tbst.dk
tbst.dk


Gustav Brade

Projektleder i Realdanias filantropiske program "Rum for alle", cand.scient.pol og MA Cities. Realdania har støttet projektets spørgeskema-undersøgelse med byboere 65+. 
 
I 2040 vil antallet af danskere over 65 år stige med 44 % sammenlignet med i dag. Det skaber et stort pres på den offentlige service og på boligmarkedet, hvor udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Fremtidens ældre stiller nemlig anderledes krav til deres bolig og søger eksempelvis i stigende grad mod byens centrum, hvor der er en større mangfoldighed af tilbud og aktiviteter. Samtidig er der en stor efterspørgsel på at indgå i nye fællesskaber i tilknytning til boligen – over 100.000 ældre drømmer eksempelvis om at flytte i seniorbofællesskab. Dog findes der kun ca. 7.000 af disse boliger, og de mest ressourcesvage grupper har slet ikke økonomisk adgang til denne boligtype i dag.

Derfor har Realdania iværksat et initiativ for at udbrede nye, fremtidsorienterede boligformer for ældre med særligt fokus på meningsfulde fællesskaber. Vi vil medvirke til at udvikle og udbrede nye boformer og nye rammer for sundhed og fællesskaber, som fremmer livskvaliteten både i den tidlige og i den sene alderdom. Gennem tværgående samarbejder og eksempelprojekter vil vi skabe varige løsninger med fokus på ressourcesvage ældre. Målet er at gøre seniorbofællesskaber til en gængs boligform, som nogle af de største ejendomsinvestorer herhjemme udvikler og driver – og derigennem at vise nye veje for hvordan man kan bo og leve i den tredje alder.

Læs mere om initiativer og kampagnen:
 Rum og fællesskaber for ældre.


gzb@realdania.dk

+45 27 30 44 11
redalania.dk


Mia Manghezi

Projektudviklingsdirektør i PensionDanmarks Ejendomsteam, som bl.a. udvikler nye boligfællesskaber for mennesker 50+, der ønsker et socialt naboskab og nærmiljø med ligesindede. Bysenior bidrager med viden og fokus på de sociale forhold i de nye fællesskaber.

Livsstilsboliger 50+ er et boligfællesskab for beboere over 50 år, der ønsker en større grad af fællesskab end i den traditionelle bolig. Konceptet er at tilbyde en arkitekttegnet, kompakt bolig med fuld adgang til attraktive fællesarealer, som alle bidrager til, når man køber eller lejer boligen.

Boligfællesskabet disponerer typisk over 20% af det samlede areal til fællesareal. Fællesarealerne er opdelt i bolignære fællesrum, som beboere i 8-12 boliger deler. Herudover er der større rum og andre faciliteter, som man deles om i hele bebyggelsen. Det er vigtigt, at fællesarealerne i boligfælleskabet opleves hjemlige og ’sutsko-egnede’. Fællesrummene fungerer som en direkte forlængelse af boligen og kan bruges på daglig basis.
 
Livsstilsboliger 50+ kan også udgøre en mindre andel af en større bebyggelse og kan indgå i bebyggelser sammen med andre boligtyper. Her kan boligfællesskabet fungere som et positivt omdrejningspunkt for fællesskabet i hele bebyggelsen.

PensionDanmarks første boligfællesskab er på vej på Køge Kyst og er udviklet i samarbejde med Realdania. I november 2017 er der åbnet for opskrivning for interesserede.

Se mere om boligerne:
http://køgekystskibet.dk/

mima@pension.dk
pensiondanmark.com


Alder 3.0

Signe Trier og Karen Widding, stiftere Alder 3.0

Alder 3.0 er en forening, der arbejder på at nuancere fortællingen om at være ældre og gøre op med begreber som ældrebyrde. Vi må tage alderdommen i besiddelse som en mulighed.

Vi kender alle skabelonen for livets første halvdel, der handler om uddannelse, job, ægteskab og børn. Standardfortællingen slutter med, at vi går på pension. Derefter er siderne blanke. Men mange af os lever i dag meget længere og er friske og raske langt op i årene. Gennemsnitligt har vi fået 10+ ekstra gode år foræret. Vi mangler imidlertid en fælles forestilling om, hvad der gør tilværelsen meningsfuld i denne del af livet.  

Hvad gør Alder 3.0?
Vi udforsker muligheder og udfordringer ved de ekstra år, og hvordan mennesker over 50 år griber tilværelsen an til inspiration for den enkelte og for samfundet ud fra en humanistisk og kulturel vinkel, der tager udgangspunkt i, hvem vi er.
Vi fortæller historier, formidler viden og inviterer til debat på vores hjemmeside og ved events, seminarer, foredrag og workshops.
Vi samarbejder med et stort netværk af selvstændige iværksættere, kulturinstitutioner, erhvervsledere, beslutningstagere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og mennesker over en bred kam.
Vores vision er at afholde en international aldersbiennale i Danmark, første gang i 2019. Her samler vi kunstnere, arkitekter, filosoffer, forskere og andre, der kan bidrage til at skabe en vision for, hvordan vi indretter det aldrende samfund. 

Find mere info på:

 alder3nul.dk og
 Facebook - ALDER 3.0

Foto: Christina Hauschildt

Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk