KONTAKT OG DELTAG

BYSENIOR.DK ER EN NY PLATFORM FOR NETVÆRK, VIDEN OG INITIATIVER. 

Lad os høre fra dig, hvis du er interesseret i samarbejde, vil høre mere om projektet eller hvis du arbejder med aldersvenlige byer og vil være en del af netværket.


Caroline Beck

Ansvarlig for at udvikle og gennemføre det samlede projekt om Bysenior og bysenior.dk. 

Kontakt Caroline, hvis du har spørgsmål om Bysenior, er interesseret i samarbejde, vil dele eller udveksle viden og udvikle nye indsatser og initiativer relateret til byseniorer og aldersvenlige byer.

Har mange års erfaring med byudviking, velfærdsteknologi, borgerinddragelse og boligområder.

Uddannet kulturanalytiker og arbejder som seniorrådgiver med virksomheden Nueva.

Se pressemeddelelse udsendt i samarbejde med Realdania, maj 2017

Læs blogindlæg Skab byer af blive gamle i sammen, nov. 2017 på Alder 3.0

Eller læs en kortere version fra dec. 2017 på Altinget her

Se også debatindlæg om byers klargøring til urbane seniorer her

caroline@nueva.dk
+ 45 29 49 95 95 
nueva.dk 


Anders Erlendsson

Design- og koncepudvikler for Bysenior og bysenior.dk. 

Selvstændig interaktionsdesigner, der tager udgangspunkt i menneskers udfordringer/potentialer, relationer og interaktioner.

Anders interesserer sig for spændingsfeltet mellem det analoge og digitale, og for hvordan de to verdener kan supplere hinanden i skabelsen af nye produkter, services og software.

info@sson.dk
+ 45 28 70 49 52
indsigt.design
Jakob Bøjen

Sparringspartner i udviklingen af projektet og bysenior.dk.

Er ansvarlig for spørgeskemaundersøgelsen om det gode udeliv 65+ gennemført med støtte fra Realdania.

Jakob har stor viden om strategi, analyse samt bolig- og byudvikling fra ansættelser i en kommune, et alment boligselskab, som selvstændig og senest som markedschef hos Alectia under arbejdet med Bysenior.

Kærligheden til nye projekter om bolig- og byudvikling er stor, så tag endelig kontakt.

jakob@boejenconsult.dk
Find Jakob på LinkedIn 


Mette Margrethe Elf

Projektchef i Realdania Filantropi, som har støttet Byseniors spørgeskemaundersøgelse med mere end 800 byboere 65+.  
 
Realdania arbejder blandt andet med et mål om at fremme nye rammer for fællesskaber. Herunder er Realdania engageret i udvikling og etablering af nye seniorbofælleskaber i samarbejde med pensionsselskaber og den almene boligsektor. Dette initiativ er udvidet til en bredere tilgang til flere boformer og rammer for inkluderende fælleskaber i nærmiljøet.  
 
I 2040 vil andelen af danskere over 65 år udgøre knap 25% af befolkningen. Realdania har fokus på den voksende andel af ældre, og på hvordan fysiske rammer i form af både boligmiljøer og fysiske mødesteder kan fremme livskvalitet, fællesskab og sundhed i den tredje alder.  
 
Læs mere om Realdanias arbejde med nye rammer for fællesskaber her.
Læs mere om seniorbofællesskaber.
mel@realdania.dk


Mia Manghezi

Projektudviklingsdirektør i PensionDanmarks Ejendomsteam, som bl.a. udvikler nye boligfællesskaber for mennesker 50+, der ønsker et socialt naboskab og nærmiljø med ligesindede. Bysenior bidrager med viden og fokus på de sociale forhold i de nye fællesskaber.

Livsstilsboliger 50+ er et boligfællesskab for beboere over 50 år, der ønsker en større grad af fællesskab end i den traditionelle bolig. Konceptet er at tilbyde en arkitekttegnet, kompakt bolig med fuld adgang til attraktive fællesarealer, som alle bidrager til, når man køber eller lejer boligen.

Boligfællesskabet disponerer typisk over 20% af det samlede areal til fællesareal. Fællesarealerne er opdelt i bolignære fællesrum, som beboere i 8-12 boliger deler. Herudover er der større rum og andre faciliteter, som man deles om i hele bebyggelsen. Det er vigtigt, at fællesarealerne i boligfælleskabet opleves hjemlige og ’sutsko-egnede’. Fællesrummene fungerer som en direkte forlængelse af boligen og kan bruges på daglig basis.
 
Livsstilsboliger 50+ kan også udgøre en mindre andel af en større bebyggelse og kan indgå i bebyggelser sammen med andre boligtyper. Her kan boligfællesskabet fungere som et positivt omdrejningspunkt for fællesskabet i hele bebyggelsen.

PensionDanmarks første boligfællesskab er på vej på Køge Kyst og er udviklet i samarbejde med Realdania. I november 2017 er der åbnet for opskrivning for interesserede.

Se mere om boligerne:
http://køgekystskibet.dk/

mima@pension.dk
pensiondanmark.com


Alder 3.0

Signe Trier og Karen Widding, stiftere Alder 3.0

Alder 3.0 er en forening, der arbejder på at nuancere fortællingen om at være ældre og gøre op med begreber som ældrebyrde. Vi må tage alderdommen i besiddelse som en mulighed.

Vi kender alle skabelonen for livets første halvdel, der handler om uddannelse, job, ægteskab og børn. Standardfortællingen slutter med, at vi går på pension. Derefter er siderne blanke. Men mange af os lever i dag meget længere og er friske og raske langt op i årene. Gennemsnitligt har vi fået 10+ ekstra gode år foræret. Vi mangler imidlertid en fælles forestilling om, hvad der gør tilværelsen meningsfuld i denne del af livet.  

Hvad gør Alder 3.0?
Vi udforsker muligheder og udfordringer ved de ekstra år, og hvordan mennesker over 50 år griber tilværelsen an til inspiration for den enkelte og for samfundet ud fra en humanistisk og kulturel vinkel, der tager udgangspunkt i, hvem vi er.
Vi fortæller historier, formidler viden og inviterer til debat på vores hjemmeside og ved events, seminarer, foredrag og workshops.
Vi samarbejder med et stort netværk af selvstændige iværksættere, kulturinstitutioner, erhvervsledere, beslutningstagere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og mennesker over en bred kam.
Vores vision er at afholde en international aldersbiennale i Danmark, første gang i 2019. Her samler vi kunstnere, arkitekter, filosoffer, forskere og andre, der kan bidrage til at skabe en vision for, hvordan vi indretter det aldrende samfund. 

Find mere info på:

 alder3nul.dk og
 Facebook - ALDER 3.0

Foto: Christina Hauschildt

Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk