SE TRE KONCEPTER

Med afsæt i de kvalitative undersøgelser og anden kendt viden har Bysenior udviklet tre koncepter gennem en struktureret, designdreven udviklingsproces. Koncepterne præsenteres her til inspiration og som en åben invitation til at samarbejde om realisering.Klubhus skaber et nyt socialt rum og en tryg organisering, der gør friluftsliv og samvær tilgængeligt for byseniorer året rundt.

KLUBHUS

Klubhus gør et aktivt udeliv attraktivt, let og tilgængeligt for flere seniorer. Klubhuse ligger i forbindelse med attraktive friluftsområder, som kan nåes via offentlig transport.


BAGGRUND

Klubhus udspringer af udviklingsspørgsmålet: Hvordan kan vi transformere eksisterende byrum og andre destinationer til at være tilgængelige og inviterende for seniorer?

Læs om vidensgrundlaget for Klubhus under Mød byseniorer

NÆSTE SKRIDT

Vi er i gang med at undersøge, om Klubhus kan realiseres i samarbejde med en eller flere kommuner, interesseorganisationer, fonde, foreninger og rådgivere.

Kontakt Bysenior, hvis du er interesseret i at deltage i et samarbejde eller vil høre mere. Se kontakt her.

Kulturven forbinder seniorer og frivillige i alle aldre via en online platform, som gør det lettere, mere tilgængeligt og sjovt for flere at opsøge eksisterende kulturtilbud.
 

KULTURVEN

Kulturven åbner døren for flere til kulturoplevelser gennem fælles interesser i de mange tilbud om koncerter, foredrag, sport, kunst og teater. Visionen er at gøre det let, attraktivt og meningsfuldt som både senior og ledsager at få en fælles oplevelse.


BAGGRUND

Kulturven er resultatet af udviklingsspørgsmålet: Hvordan kan vi gøre det let at tage del i byens tilbud og muligheder – også for de seniorer, som begrænses af fysiske eller sociale vilkår eller ensomhed?

Læs om vidensgrundlaget for Kulturven under Mød byseniorer.

NÆSTE SKRIDT 

Kulturven skal designes og udvikles til en prototype, som kan bruges til at brugerteste og videreudvikle platform, oplevelse og servicedesign.
Kulturven kan blandt andet introduceres gennem samarbejde med hjemmepleje, biblioteker og ældre- og frivilligorganisationer, som er i kontakt med interesserede brugere og kan hjælpe med at tage platformen i brug.

Kontakt Bysenior, hvis du er interesseret i at deltage i et samarbejde eller vil høre mere. Se kontakt her.


Bypanelet er ”the missing senior link” for byplanlæggere, arkitekter og projektudviklere i arbejdet for en bedre by for nuværende og kommende byseniorer.

BYPANELET

Bypanelet er et nyt, organiseret netværk, hvor kommune og seniorer sammen udvikler og forbedrer den aldersvenlige by i dag og i fremtiden.

Bypanelet omsætter byseniores engagement i og daglige, konkrete erfaringer med deres by og lokalsamfund til gavn for planlægning af fremtidens aldersvenlige byer.BAGGRUND

Kernen i bypanelet er et dialogbaseret og gensidigt forhold mellem de profesionelle, der planlægger og designer byen, og seniorer, der bor og lever i byen. Visionen er, at Bypanelet kan skabe rammer for, at seniorer er med til at designe deres og andres fremtid i byen.  

Bypanelet er resultatet af udviklingsspørgsmålet: Hvordan kan vi designe formater, der understøtter seniorers deltagelse i byudvikling og brug af byrum?

Læs om vidensgrundlaget for Bypanelet under Mød byseniorer.


NÆSTE SKRIDT

Vi forestiller os, at Bypanelet kan udvikles og afprøves i en bykommune i fx en 2-årig pilotperiode. Vi går derfor i gang med at indlede dialog med interesserede kommuner.  

Kontakt Bysenior, hvis du er interesseret i at deltage i et samarbejde eller vil høre mere. Se kontakt her.Kontakt til Bysenior.dk
Caroline Beck, projektansvarlig  
caroline@nueva.dk
+45 29 49 95 95

Bysenior.dk er udviklet af Nueva med støtte fra Den Almene Forsøgspulje.

Indhold på siden kan frit anvendes med henvisning til Bysenior.dk